Mýty a skutečnost

Z čeho je vlastně zděný dům

Jak vlastně dýchají stěny domu

............ další články připravujeme

Více mýtů a skutečností >>
 O stavebním systému Velox

Z hlediska obecné stavební terminologie lze systém Velox popsat jako monolitickou betonovou konstrukci prováděnou individuelně na staveništi do tkzv. ztraceného bednění. Odborný název ztracené bednění znamená, že bednění použité pro odlití betonové konstrukce se stává trvalou součástí této konstrukce, tedy je ztraceno pro další použití. Vlastní betonáž není pochopitelně žádný stavební systém a z toho vyplývá jasný závěr - systém Velox je vlastně  systémem specielního bednění, které se stává trvalou součástí zhotovené nosné betonové konstrukce.

 

Základním prvkem všech bednících systémů je deska a proto je snadné konstatovat fakt, že podstatu celého systému Velox tvoří specielní dřevoštepkové desky dodávané výrobcem pod obchodním názvem Velox. Tyto desky se vyrábějí v různých tloušťkách a pevnostech dle konkrétního užití v konstrukci stavby. Materiál pro  výrobu desek tvoří dřevěné stěpky, cement a vodní sklo. Tyto tři suroviny jsou ve správném poměru promíseny,  stlačeny lisem do forem a po vytvrdnutí připraveny k expedici. Jedná se tedy o naprosto zdravotně nezávadný materiál bez formaldehydů a jiných chemických přísad.

 

Svislé stěny jsou bedněny především vlastními dřevoštěpkovými deskami Velox. Pro bednění vnější části obvodových stěn s požadavkem na tepelnou izolaci jsou vyráběny a používány desky Velox ,na které je z vnitřní strany cementem nalepen přímo z výroby bílý nebo šedý expandovaný polystyren v různých tloušťkách dle požadavků stavby.

Ze systému Velox lze vytvořit svislou stěnu prakticky libovolných vlastností – tloušťkou betonu lze nastavit optimální statické, akumulační a akustické parametry,  tloušťkou a typem polystyrenu splnit požadované parametry tepelně technické. Pro monáž stěn je systém doplněn kovovými sponami, které umožňují jednoduché sestavení bednění. Součástí systému jsou  stěnové výztuhy sloužící k armování betonového jádra stěny, pokud je to vyžadováno staticky nebo konstrukčně.

 

ukázka stropu před betonážíVodorovné stropy navržené jako deskové jsou bedněny dřevoštěpkovými deskami Velox , stropy navržené jako trámečkové  jsou bedněny specielními prostorovými stropními prvky. Tyto prvky jsou pochopitelně vyrobeny také z desek Velox a na stavbu jsou dodávány již hotové dle potřeb.

Ze systému Velox lze vytvořit stropní konstrukci prakticky libovolných vlastností a proto není problém splnit  požadavky na únosnost nebo navržené rozpony. Pro zhotovení stropů je nutno použít montážní  podpory tvořené stojkami a fošnami na které se osadí vlastní systémové bednění stropu. Tyto montážní podpory se odstraní po vytvrdnutí betonu stropní konstrukce. Součástí systému je  prostorový nosník – tkzv. trigon, který slouží jako základní armatura stropní konstrukce, je-li tato prováděna ve variantě trámečkového stropu.

 

Vnitřní nenosné příčky jsou tvořeny přímo deskami Velox, v konstrukci těchto příček se nepoužívá   beton ani polystyren. V tomto případě tedy desky Velox netvoří ztracené bednění ale přímo materiál konstrukce příček. Důvod je jednoduchý, od vnitřních nenosných příček nejsou požadovány prakticky žádné statické ani tepelně technické parametry.

 

Technické parametry systému mají obrovské množství variant jak vyplývá z předchozího.

Pokud vezmeme dnes ve veřejnosti nejpopulárnější veličiny a aplikujeme je na stěnu systému Velox, lze konstatovat  že pevnost běžně přesahuje 10Mpa, konstrukce nemá žádné problémy s difuzí vodních par a jejich kondenzací, konstrukce má vynikající akumulační schopnosti.

Co se týká tepelně technických vlastností, běžná systémová stěna opatřená izolací z expandovaného polystyrenu s přídavkem grafitu o tloušťce 200mm dosahuje tepelného odporu 6,82m2K/W což odpovídá dnes používané hodnotě U=0,14W/m2K. Není problém izolaci dále zvyšovat ale smysluplnost končí kolem hodnoty U<0,10W/m2 která s rezervou postačuje pro domy pasivní.

 

ILOS, s.r.o.

Letná 646/13, 460 01
Liberec - Staré Pavlovice

E-mail:
info@velox-liberec.cz
Tel.: 485 145 122

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at seoline.designarnema.cz Port 80