Mýty a skutečnost

Z čeho je vlastně zděný dům

Jak vlastně dýchají stěny domu

............ další články připravujeme

Více mýtů a skutečností >>
 O montáži systému Velox

Montáž systému Velox představuje tři řemeslně značně odlišné činnosti. První činností je stavba vlastního bednění, která má nejblíže k pracem tesařským. Druhou činností je armování vlastní betonové konstrukce betonářskou výztuží. Třetí činností je ukládání betonu včetně hutnění, rovnání a následného ošetřování. Každá z výše uvedených činností je prakticky samostatnou profesí ( tesař, vazač armatur, betonář ) s mnoha podmínkami definovanými příslušnými normami a předpisy, každá tato profese  vyžaduje velmi specifické odborné znalosti.


návaznost na krov - VeloxNaše zkušenosti ukazují, že pokud stejný projekt budou ze systému Velox realizovat tři různé firmy, výsledkem budou tři různé stavby. Odlišovat se budou rovinností stěn, správností armování, pohodlností schodiště, řešením detailů návazností na další prvky stavby po stránce statické a tepelně technické, přípravou prostupů, kvalitou a přípravou kotev a tak dále. Součet těchto na první pohled drobných rozdílů je ale pro dům stavěný jako nízkoenergetický  naprosto zásadní, o pasivním domě ani nemluvě. Výběr montážní a dodavatelské firmy je tedy stejně důležitý krok jako výběr vlastního stavebního systému.


Dobrý dodavatel stráví se stavebníkem mnoho času nad projektem a nabízí mu různá řešení detailů a návazností na další konstrukce domu, optimální řešení schodiště, přípravu a doporučení různých kotev a prostupů a v neposlední řadě i optimalizaci příček například z i hlediska akustického a pochopitelně též konzultace hotových i připravovaných projektů stavby tak, aby byly proporčně například tepelně technicky vyváženy vlastnosti celého domu včetně otopné soustavy a větrání. Toho je schopen pochopitelně pouze dodavatel mající odborné stavební vzdělání a dostatečné zkušenosti a to by mělo být podle našeho názoru pro zákazníka nejdůležitější kriterium pro výběr dodavatele.


V pořadí druhým kriteriem by měl být počet realizací. Firma by měla umět prezentovat alespoň 10 až 15 realizací, aby se dalo hovořit o firmě zkušené, zadat zakázku méně zkušené firmě vždy nese značné riziko. Důvodem, proč je toto kriterium použito jako druhé, je i fakt, že počet realizovaných staveb naprosto nesouvisí s kvalitou těchto realizací a je zde navíc další riziko - například firma která již realizovala 20 staveb přijme nové zaměstnance a 21 stavbu budou tito zaměstnanci stavět fakticky jako svoji první. Do tohoto druhého kriteria lze zařadit i skutečnost, zda stavbu staví firma vlastními zaměstnanci nebo využívá různé najaté firmy a řemeslníci.


Následujícím, tedy třetím kriteriem z hlediska výběru firmy by měla být nabízená cena a vzdálenost stavby od sídla dodavatelské a montážní firmy.


Značná část zákazníků je přesvědčena, že kritéria pro výběr vhodného dodavatele mají opačné pořadí, tedy že nejdůležitější je cena, potom reference a vůbec netuší že by mohla existovat ještě nějaká kriteria další natož že by mohla být pro výslednou podobu a funkci domu zcela zásadní.

Názor těchto zákazníků respektujeme, ale naše zkušenosti nám nedovolují s tímto názorem souhlasit.

 

ILOS, s.r.o.

Letná 646/13, 460 01
Liberec - Staré Pavlovice

E-mail:
info@velox-liberec.cz
Tel.: 485 145 122

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at seoline.designarnema.cz Port 80