Mýty a skutečnost

Z čeho je vlastně zděný dům

Jak vlastně dýchají stěny domu

............ další články připravujeme

Více mýtů a skutečností >>
O nás a naší cestě k Veloxu 

Firma ILOS s.r.o. byla založena v roce 1994 a od té doby nepřetržitě působí ve stavebnictví jako dodavatel projekčních a stavebních prací. Od roku 2000 se firma specializuje na nízkoenergetické a pasivní stavby. Hlavní motto firmy by se dalo shrnout jako  maximální kvalita za přiměřenou cenu.  Proto ve firmě pracují dva stavební inženýři a proto firma provádí práce vlastními zaměstnanci a nikoli pomocí subdodávek najatých firem a řemeslníků.


Našim zákazníkům jsme se vždy snažili nabídnout optimální stavební systém.  Od roku 1994  naše firma realizovala stavby prakticky ze všech běžných stavebních systémů -  z cihelných bloků, z pórobetonových tvárnic, z liaporbetonových tvárnic, z betonových tvarovek atd. Přímo na prováděných stavbách jsme měli možnost prakticky jednotlivé systémy a materiály vyzkoušet a posoudit. Při realizacích se vždy objevily nečekané problémy nebo nedostatky. Nejhůře se řešilo dilema jak uspokojit stoupající nároky našich zákazníků na tepelně technické parametry při zachování akumulačních a statických kvalit, neboť tyto požadavky jsou fyzikálně v zásadním rozporu.


Investor postavený před tato fakta se většinou rozhodl obvodové stěny dodatečně opatřit kontaktním zateplovacím systémem. Tím byla však vytvořena sendvičová konstrukce, mající   mnohem horší vlastnosti, než je možno od správně navržených sendvičových konstrukcí získat a současně tím byla zpochybněna samotná volba použitého stavebního systému. Uvědomme si, že  kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty v 70-tých letech jako reakce na ropnou krizi za účelem co nejlevněji a nejrychleji masově sananovat (opravit,rekonstruovat) obvodové konstrukce stávajících staveb. Z tohoto úhlu pohledu jsme dodatečným použití zateplovacího systému  provedli sanaci (opravu,rekonstrukci) nově postavených konstrukcí -  logicky vzato tedy byly tyto konstrukce navrženy a postaveny špatně !


Je proto pochopitelné,  že jsme  začali hledat stavební systém,  navržený již od počátku jako sendvičový, bez všech podobných problémů a nelogičností. Hledání a praktické ověřování mnoha na trhu nabízených systémů nám trvalo téměř 2 roky, než padlo finální rozhodnutí pro Velox.


15 dnů od zahájení montáže VeloxJiž při prvních realiza- cích staveb ze systému Velox  jsme si ověřili, že jsou bezezbytku spl- něny naše nároky a představy a proto dnes můžeme každého sta- vebníka zodpovědně u- jistit, že jeho rozhod- nutí pro Velox je správné.

Za tímto zdánlivě jed- noduchým konstatová- ním stojí roky praktic- kých zkušeností a ově- řování a desítky realizo- vaných staveb.

 


Na trhu se neustále objevují nové stavební systémy a stávající systémy se dále vyvíjejí. Proto naše firma věnuje velké úsilí průběžnému monitorování novinek. Vše  pečlivě studujeme, vyhodnocujeme a porovnáváme. Pokud se na trhu objeví stavební systém, který v námi preferovaných vlastnostech předčí systém Velox, chceme být mezi prvními firmami, které takovou novinku začnou nabízet.

Zatím nám nezbývá než konstatovat, že stavební systém Velox dosud stále nejlépe splňuje naše vysoké nároky a požadavky.


 

ILOS, s.r.o.

Letná 646/13, 460 01
Liberec - Staré Pavlovice

E-mail:
info@velox-liberec.cz
Tel.: 485 145 122

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at seoline.designarnema.cz Port 80