Mýty a skutečnost

Z čeho je vlastně zděný dům

Jak vlastně dýchají stěny domu

............ další články připravujeme

Více mýtů a skutečností >>
Z čeho je vlastně zděný dům

 -----------------------------------------------------------------------


Pokud se zákazník rozhodne pro masivní (těžkou) konstrukci zděnou (stavěnou na místě stavby z kusových materiálů) potom začíná uvažovat ve vžitých kategoriích „dům z cihel“, „dům z plynosilikátových tvárnic“, „dům z vápenopískových cihel“, dům z liaporbetonových tvárnic“, „dům z betonových bloků“ atd. a okamžitě začne tyto systémy mezi sebou porovnávat, někdy až téměř vědecky zkoumat, ale většinou mu uniká zajímavá  skutečnost – zkuste s námi jiný pohled :


podkroví - VeloxÚvodem definujme například takto parametry dnes běžného rodinného domu:                
Nejvíce užívaná část domu je jeho přízemí o vnitřním půdorysném rozměru 10 x 10m se světlou   výškou  2,5m , celková obálka této nejužívanější části domu je  300m2  (podlaha 100m2, strop 100m2, stěny 100m2).  Pojďme se zamyslet, z jakých materiálů se tato obálka skládá a které lze považovat za hlavní z hlediska tkzv.“hrubé stavby“.
 

- pravděpodobně se nenajde nikdo, kdo by zpochybnil fakt, že většinou hlavní konstrukci podlahy hrubé stavby tvoří betonová deska (mazanina), důvod je jednoduchý, od této konstrukce je požadována statická i stavební kvalita …… tedy 100m2 podlahy je většinou tvořeno betonem jako určujícím konstrukčním materiálem
 

- málokterá zděná stavba má jiný strop než betonový (není podstatné zda se jedná o betonovou desku nebo trámečkový žebírkový strop který bývá součástí zdícího systému), důvod je opět jednoduchý, od této konstrukce vyžadujeme statickou i stavební kvalitu …. tedy 100m2 stropu je většinou tvořeno betonem jako určujícím konstrukčím materiálem
 

- dále musíme uvažovat okna osazená v obvodovém zdivu, statisticky lze plochu oken kalkulovat jako cca 15% plochy podlahové z hlediska norem přirozeného osvětlení, u nízkoenergetických domů využívajících sluneční energie to může být až  20% podlahové plochy ….. tedy 15 až 20m2 plochy stěn je tvořeno konstrukcemi oken a dveří
 

- pokud půjdeme do detailu zjistíme, že nad otvory oken a dveří jsou provedeny překlady kde bývá použit opět beton jako hlavní konstrukční materiál, že ve stěnách jsou provedeny věnce tvořené opět betonem …....... tedy můžeme předpokládat, že v dalších cca 5m2 stěnových konstrukcí tvoří beton určující konstrukční materiál
 

Závěrem stojíme tváří v tvář tomuto faktu :
vnitřní obálka přízemí domu má celkem plochu 300m2 …………………….………. 100%
z toho betonové konstrukce tvoří plochu 100+100+5 = 205m2 ……………………..   68%
z toho vlastní zděná konstrukce tvoří plochu 95-(15 až 20) = 75 až 80m2  ……… 25 až 27%
z toho okna a dveře v obvodových stěnách tvoří plochu 15 až 20m2 ………………..5 až 7%


Pokud provedeme generalizované zjednodušení, potom 70% obálky přízemí námi výše definovaného rodinného domu tvoří beton, 5% okna a dveře a zbývajících pouhých 25% tvoří zdící systém stěn. Naskýtá se otázka, zda by se tento dům (nebo alespoň jeho přízemní část) neměl správně nazývat domem betonovým, jsou-li převažující konstrukce obklopující obytný prostor tvořeny betonem, místo dnes používaného schematu, kdy je tento dům nazván podle materiálu, ze kterého jsou vyzděny obvodové stěny, byť tyto stěny tvoří pouhých 25% obálky obývaného přízemí domu …..


Člověku, který se na stavbu podívá touto logikou, se musí jevit spor o správný a nejlepší zdící materiál jako přinejmenším úsměvný. Copak lze u stavby kde obytný prostor ohraničují ze 70% betonové konstrukce uvažovat o tom, že výběr zdícího materiálu pro 25% zbylé plochy tento fakt  změní ?  Proč jsou tedy názvy např. „ zděný dům z cihel“  používány? 


 Důvod hledejme ve třech rovinách, a to v rovině emoční – „mám dům cihel“ zní prostě lépe než „mám dům z betonu“ , v rovině marketingové – jak by výrobci zdících materiálů prezentovali svoje výrobky, umíte si představit slogan „naše firma Vám dodá nejlepší pálené cihly pro Váš betonový dům“ a v rovině zvykové kdy stavbu nazýváme podle převažujícího materiálu,  který byl použit na stavbu obvodových a případně vnitřních nosných stěn bez přemýšlení v širších souvislostech.


Zkuste si sami představit jak se chová podkroví tohoto rodinného domu, dochází zde ke kombinaci betonové podlahy (strop přízemí), zdícího systému ve štítech a půdních nadezdívkách a ke konstrukci dřevostavby ve stropu a šikmých stěnách a pochopitelně nesmíme zapomenout na okna. Zkuste si sami určit plochu obálky tohoto podkroví a podíly jednotlivých konstrukcí. Jak by jste tento dům – jeho podkrovní část nazvali ?

 

zpět

ILOS, s.r.o.

Letná 646/13, 460 01
Liberec - Staré Pavlovice

E-mail:
info@velox-liberec.cz
Tel.: 485 145 122

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache/2.4.25 (Debian) Server at seoline.designarnema.cz Port 80